Κλάδος Υγείας - Περίθαλψης

Η προαγωγή της υγείας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων σε οποιοδήποτε εργασιακό ή μη περιβάλλον. Η γνώση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Ο κλάδος Υγείας - Περίθαλψης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων Βοηθειών στο Χώρο Εργασίας

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.