Κλάδος Υγείας - Περίθαλψης

Η προαγωγή της υγείας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων σε οποιοδήποτε εργασιακό ή μη περιβάλλον. Η γνώση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Ο κλάδος Υγείας - Περίθαλψης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων Βοηθειών στο Χώρο Εργασίας

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)