ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Ο διεθνής ανταγωνισμός και οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, επιτάσσουν την ανάγκη για τη συνεχή ανάπτυξη, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να ανταπεξέρχονται στις νέες απαιτήσεις.

Στα πλαίσια αυτά η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει το Σχήμα Πιστοποίησης στον Τεχνικό Τομέα  “Vellum Skill set.

Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται είναι τα κάτωθι:

Οργάνωση & Λειτουργία Συνεργείου / Workshop Organization & Operation

 

Σύγχρονοι Μέθοδοι και Τεχνολογίες - Τεχνικός Σύγχρονων Παραγωγικών Μονάδων / Modern Methods and Technologies – Modern Production Units Technician

 

Βασικές Αρχές Ασφαλούς Χρήσης και Συντονισμού Λειτουργίας μηχανημάτων Έργου Θεωρητικού Επιπέδου / Basic Principles of Safe Use and Coordination of Construction Machinery Operation of Theoretical Level

 

Ολική Παραγωγική Συντήρηση Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων / Lean Management

 

Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου / Construction Works

 

Πιστοποιημένος Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων – Αυτοματισμού  και Ελέγχου / Certified Conservator and Automation Technician

 

Μονώσεις (Θεωρητικό Επίπεδο) / Insulation (Theoretical Level)

 

Περιβαλλοντική Προστασία και ανακύκλωση προϊόντων

 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου

 

Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση Υποψηφίου για τις εξετάσεις μέσω Ε.Κ.

Αίτηση ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως εξετάσεις (EXAMINY)-7.2.3-9/2

Ενστάσεις

Ανάκληση Πιστοποιητικού

Διαδικασία Επαναπιστοποίησης 

 

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.