Πιστοποιήσεις

  • 151 χώρες σε όλο το κόσμο αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα "International Diplomas in IT Skills", τα οποία είναι Cambridge Validated Awards
  • Το International Diploma Program in IT Skills ειναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προγράμματα που χρησιμοποιουν οι κυβερνήσεις για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την οικοδόμηση μίας ψηφιακής κοινωνίας.
  • Τα Cambridge validated awards είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και απαραίτητα για την απασχόληση σε πολλές χώρες. Τα πιστοποιητικά του "CAMBRIDGE International Examinations" είναι υψηλής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο.