Η τέχνη του «επιχειρείν» ανέκαθεν μαγνήτιζε το ενδιαφέρον των εργαζομένων, καθιστώντας τα σχετικά επαγγέλματα, ως τους πλέον δημοφιλείς πόλους έλξης για εργασιακή αποκατάσταση. Ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή η λειτουργία, η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στηρίζεται αποκλειστικά σε ικανά στελέχη, τα οποία πρωταγωνιστούν βασιζόμενα κυρίως στις εξειδικευμένες γνώσεις τους. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός καθιστά τους υπάρχοντες, αλλά και τους εν δυνάμει εργαζόμενους του κλάδου επισφαλείς, θέτοντας ως μονόδρομο επιτυχίας την κατοχή πέραν των βασικών και επιπρόσθετων ειδικευμένων δεξιοτήτων.

Στα πλαίσια αυτά η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει μια πλειάδα πιστοποιήσεων σε σύγχρονες και δυναμικές δεξιότητες, απαραίτητες για κάθε επαγγελματία που θέλει να σταδιοδρομήσει σε αντίστοιχα διοικητικά και οικονομικά τμήματα, ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, στον κλάδο Οικονομίας και Διοίκησης εντάσσονται οι παρακάτω πιστοποιήσεις:

Vellum International Certificate in Franchise Management

Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη Xρήση Η/Υ

Πιστοποιητικά Ελληνικής - Αγγλικής Δακτυλογράφησης

Πιστοποιητικό στις Βασικές Θεωρίες Οικονομικών

Πιστοποιητικό στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Πωλήσεων

Vellum International Diploma in Marketing and Communications

Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.