Ο Τουρισμός αδιαμφισβήτητα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και με μεγάλη προοπτική κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα μας, οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα από τα πλέον προσοδοφόρα, ευχάριστα αλλά και ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Η ιδιομορφία του τουριστικού προϊόντος αλλά και η διασύνδεσή του με άλλους τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, η εστίαση και η ψυχαγωγία προσθέτουν στο ήδη διευρυμένο τουριστικό αντικείμενο περαιτέρω ειδικότητες και θέσεις εργασίας.

Η Vellum Global Educational Services συναισθανομένη την ανάγκη των απασχολούμενων στον κλάδο να πιστοποιήσουν τις εμπειρικά ή ακαδημαϊκά αποκτηθείσες γνώσεις τους, σχεδίασε επιμέρους πιστοποιητικά για τα πλέον δημοφιλή και προσοδοφόρα αντικείμενα του κλάδου. Οι σχετικές πιστοποιήσεις ενδείκνονται και για όσους δεν έχουν πρότερη εμπειρία σε σχετικά επαγγέλματα.

Οι κάτοχοι των πιστοποιήσεων αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό τους αλλά και για την αγορά εργασίας, καθώς είναι σε θέση να προσφέρουν τις ειδικευμένες υπηρεσίες στα αντίστοιχα αντικείμενα, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Ο κλάδος Τουρισμού - Εστίασης και Ψυχαγωγίας της Vellum περιλαμβάνει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Υπηρεσίες καθαριότητας δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

Σερβιτόρος-Τραπεζοκόμος (Θεωρητικό Επίπεδο)

Οροφοκόμος (Θεωρητικό Επίπεδο)

Επαγγελματίας Καθαριστής-Καθαρίστρια

Λινοθηκάριος

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Αίτηση ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως εξετάσεις (EXAMINY)-7.2.3-11/2

Vellum International Diploma in Travel and Tourism


 

 

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.