Η αισθητική είναι παραϊατρικό επάγγελμα, επιμερίζεται σε πολλούς τομείς και αφορά στη συνολική αισθητική παρουσία ανδρών και γυναικών. Δε στοχεύει μόνο στη βελτίωση και διατήρηση της επιμελημένης εμφάνισης προσώπου και σώματος, αλλά στο σύνολο της ομορφιάς και της αρμονίας της εμφάνισης του ατόμου από κάθε σκοπιά. Η βιομηχανία της αισθητικής στις μέρες μας, στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, παρουσιάζει μια διαρκή κι εκρηκτική εξέλιξη και ως εκ τούτου στον τομέα αυτό υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.

Συνεπώς η αναζήτηση αποφοίτων με πιστοποιημένα προσόντα έχει αυξηθεί για να αντιμετωπισθεί με επιτυχία η αυξανομένη ζήτηση ειδικευμένων στελεχών.

Ο κλάδος Oμορφιάς αποτελείται από τα Πιστοποιητικά:


Πιστοποιημένος Personal Trainer

Πιστοποιημένος Ειδικός Μακιγιάζ

Πιστοποιητικό της Vellum στις Βασικές Αρχές Διατροφής και Διαιτολογίας